...
Obec Ruda

Nařízení obce Ruda č.1/2008 o zajištění zimní údržby místních komunikací.

 
                                  O B E C   R U D A
                                           NAŘÍZENÍ OBCE č. 1/2008
 
      o zajištění zimní údržby místních komunikací na území obce Ruda
 
 
 
 
    
Zastupitelstvo obce Ruda schválilo na svém zasedání dne 18.6. 2008, usnesením č.11/2008 na základě § 102 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 27 odst.7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení o zajištění zimní údržby na místních komunikacích na území obce Ruda.
 
 
                                                                 Článek 1
                                                  
                                                          Předmět úpravy
 
     Obec Ruda jako vlastník místních komunikací ( dále jen vlastník ) je povinna dle § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů, zajišťovat odstranění nebo zmírnění závad ve sjízdnosti popř. schůdnosti místních komunikací Za tímto účelem se vydává toto nařízení, které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti. Zároveň tato vyhláška vymezuje úseky místních komunikací, na kterých pro jejich malý dopravní význam nebude zajišťována schůdnost a sjízdnost.
 
     Správcem místních komunikací je Obec Ruda.
 
 
                                                                 Článek 2
 
                                                       Rozsah zimní údržby
 
     Sjízdnost a schůdnost místních komunikací  zajišťuje správce komunikací na celém území obce Ruda a přilehlých částí obce s výjimkou místních komunikací určených touto vyhláškou jako komunikace  malého dopravního významu. Správce nezajišťuje údržbu místních komunikací, které nejsou ve vlastnictví obce nebo kde povinnosti zajišťování sjízdnosti a schůdnosti má jiná osoba určená přímo zákonem.
 
 
 
 
 
 
                                                                Článek 3
 
         Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
 
 
Sjízdnost a schůdnost místních komunikací bude zajišťována pluhováním a odstraňováním sněhových vrstev vyšších než 3 cm. Náledí a zbytková vrstva sněhu o tl. menší než 3 cm bude ošetřována interními nebo chemickými materiály - posyp v rozsahu 1 m šíře při krajnici vozovky pro chodce.
 
 
 
                                                                Článek 4
 
        Lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
 
 
Odstraňováním sněhu při spadu nad 3 cm bude započato od 5. hodiny ranní v následujícím pořadí:
 
 
1)      ulice Mlýnská
2)      ulice Nádražní (od čp. 80 k čp. 87)
3)      ulice Pražská
4)      cesta na samotu ke Šťávům a k Herclům
5)      cesta na samotu ke Frýdlům
6)      ulice Polní
7)      ulice Okružní
8)      cesta k chatám
9)      cesta na samotu ke Kuchařům
10) cesta ke Koliášům
 
 
                                                                Článek 5
 
                               Seznam neudržovaných místních komunikací
 
 
     Ze sítě místních komunikací ve správě obce Ruda se vymezují z důvodu malého dopravního významu níže uvedené komunikace nebo jejich úseky pro zajištění zimní údržby
 
 
 
1)      silnice pokračující od samoty u Frýdlů dále do Ohrad – tento úsek místní komunikace bude označen v souladu s §27 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
 
                                                                Článek 6
 
                                                     Odpovědnost za škody
 
 
Správce místních komunikací Obec Ruda neodpovídá na úsecích místních komunikací uvedených jako neudržované za škody vzniklé uživatelům těchto komunikací, jejichž příčinou byla závada způsobená povětrnostními situacemi ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období, jak je uvedeno v čl. 5 tohoto nařízení.
 
 
 
                                                                 Článek   7
 
                                                     Závěrečná ustanovení
 
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po zveřejnění na úřední desce.
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                   ……………………………
místostarostka obce                                                                  starostka obce
Habrcetlová J.                                                                          Urbanová P.
 
 
 
Vyvěšeno: 25.7.2008
Sejmuto: 11.8.2008
Zodpovídá: Urbanová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Předpověď počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 1 °C 0 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/1 °C
čtvrtek 1. 12. oblačno 3/0 °C
pátek 2. 12. sněžení 3/-1 °C

Aplikace V obraze

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Svátek

Svátek má Zina